FreerideLM

Občianske združenie Freeride LM je dobrovoľným, nepolitickým združením, ktorého cieľom je podpora a rozvíjanie telesnej kultúry svojich členov a širšej verejnosti.

Medzi hlavné ciele patrí:
- rozvíjať vzdelávacie a konzultačné činnosti, v oblasti bezpečného pohybu v horskom prostredí
- zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok potrebných pre vykonávanie športu v prírode
- organizácia kultúrno-spoločenských aktivít a propagácia združenia rôznymi formami, ktoré vedú k popularizácií športu a získavaniu prostriedkov pre ďalšiu činnosť združenia
- organizácia vzdelávacích, športových a poznávacích aktivít pre členov združenia, laickú aj odbornú verejnosť
- podporovať úsilie o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov, k otázkam zdravého životného prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku a dodržiavania ľudských práv a slobôd.

Viac nájdete v našich stanovách